Meteoroid, meteor, bolid, meteorit | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na aktualizace

Meteoroid, meteor, bolid, meteorit

Padající hvězda na noční obloze mi vždycky připomene dětská přání a soutěže v počtu záhlednutí světelných čar po obloze. Záblesk se světelnou stopou na noční obloze má v astronomii svůj výraz -  meteorProč? Protože meteor na obloze pochází z řeckého slova meteoros ( vysoko v atmosféře).

Průlet jedné částice z meziplanetárního prostoru

Přeměna názvu při průletu jedné částice z meziplanetárního prostoru je docela zajímavá :

  1. Meteoroid nebo malý mikrometeoroid
  2. Meteor nebo bolid
  3. Meteorit

Tělískům z meziplanetárního prostoru se říká meteoroidy,  jsou to úlomky z planetek nebo částice z ohonů komet. Velikosti jsou různé, od zrnek písku až po kamínky či balvany. Každý úlomek se pohybuje po své dráze kolem Slunce a někdy se zkříží s oběžnou dráhou Země, kde narazí do zemské atmosféry – tady meteoroid s názvem končí. Průletem atmosféry ve vysoké rychlosti shoří a ve zlomku sekundy se vypaří  – záblesk se světelnou stopou se nazývá meteor. Je-li záblesk jasnější, ba dokonce rozzáří třeba krajinu -  už to není meteor, ale bolid. Pokud se pro svoji velikost nevypaří v atmosféře a dopadne až na povrch Země -  mění opět název na meteorit.

Meteorické roj a pozorování.

Mnoho úlomků alias „kosmického smetí“ vstupuje do atmosféry Země. Několikrát do roka, když Země prochází proudem částic, vznikají na obloze častější záblesky pod názvem meteorické roje vycházející zdánlivě z jednoho místa – radiant.

Meteorické roje nazýváme podle souhvězdí, kde se radiant nachází viz. tabulka těch hlavních.

Meteorické.roje Radiant…Souhvězdí Hod.frekvence Den…měsíc
Qudrantidy Pastýř 100 3.-4.ledna
Lyridy Lyra 10 21.duben
Eta  Aquaridy Vodnář 35 05.květen
Delta Aquaridy S Vodnář 25 29.července
Delta AquaridyN Vodnář 10 06.srpen
Perseidy Perseus 80 12.srpen
Orionidy Orion 25 20.-22.říjen
Tauridy Býk 10 05.listopadu
Leonidy Lev 10 17.listopadu
Geminidy Blíženci 100 13.prosince
Ursidi Malý Medvěd 10 23.prosince

.

Meteorit jsem nenašel, prý se špatně hledá. Bolid jsem neviděl, takže mohu jen snít. Meteorický roj někdy pozoruji, nádherná podívaná. Meteor  občas, ale opravdu občas a náhodou při expozici noční oblohy vyfotím. U posledního meteoru mě napadlo -  zpracovat a dát na web,  vznik příspěvku  Meteoroid, meteor, bolid, meteorit.  Snad se mi poštěstí někdy zachytit opravdový meteorický déšť.

Meteory a meteorické roje