Barevnost hvězd v astrofotografii | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Barevnost hvězd v astrofotografii

Lidské oko se přizpůsobí potřebě zaostřit paprsek světla přes průhlednou rohovku a čočku na zadní stěnu sítnice. Vzniklé světlo způsobí chemickou přeměnu ve světločivných buňkách – tyčinky a čapíky, které pak vysílají nervové impulsy zrakovým nervem do mozku. Velmi se od sebe liší. Tyčinky jsou mnohem citlivější na světlo, neumožňují však rozlišovat barvu. Naopak čapíky potřebují zase více světla a tam, kde v oku převažují má oko o mnoho větší rozlišovací schopnost než v té časti, kde jsou jen tyčinky.  Pomocí čapíků při dobrém světle vidíme velké množství podrobností, barevnost vnímáme od fialové přes modrou, zelenou, oranžovou až k červené – denní  barevné vidění. V noci zase vnímáme jen tyčinkami – noční černobílý svět, kde vlnová délka světla vysílaná zdrojem světla je v úzkém vztahu s teplotou zdroje záření. Teplá tělesa září v menších vlnových délkách než chladnější – jsou posunutá do modra.  Světlo různých barev a stejnou intenzitou se nám nejeví stejně intenzivně.

Po shlédnutí noční oblohy plné hvězd se nám bude zdát vesmír černobílý. Vesmír však hýří barvami.  Světlo z hvězd, galaxií a mlhovin k nám jde z velkých vzdáleností a naše oko to nemůže vnímat barevně. Krásu noční oblohy odhalila až barevná fotografie, která posunula vědecký výzkum vesmíru o další cenná poznání.

Při grafickém zpracování astrofotografie mi vznikl problém – barevnost hvězd zvýraznit nebo jen mlhavě naznačit. Jak to vlastně je? Našel jsem si tabulku spektrálního rozdělení, ze které jsem čerpal informace. Závěr? Viditelné spektrum hvězd není tak dramatické a to nebudu brát v úvahu optické klamy a lom světla.  Zda zvýraznit či jen naznačit barevnost hvězd je  na autoru astrofotografie. Je dobré se občas na tabulku podívat, proto :

  • Barvy hvězd nepřeháním vzhledem k objektům
  • Svítivost  hvězd upravuji ve finále na nižší hodnotu RGB
  • Nechám vždycky oko, ať si vybere.

Související článek Velikost hvězd.

Barevnost hvězd ukázka

Tabulka přejata  Obrazy z hlubin vesmíru. Barevně a graficky upravena  na staženi ve dvojím provedení :

Diagram-teplota-svítivost-Bílá Diagram-teplota-svítivost-Bílá2005 Diagram-teplota-svítivost-Šedivá Diagram-teplota-svítivost-Šedivá2005

.