Držák pointačního dalekohledu | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Držák pointačního dalekohledu

„Je přítomen Hliník?“. „Není, odstěhoval se do Humpolce!“ … Možná pan Hliník je v Humpolci u Bartáků, ale jinak hliník patří mezi prvky nejvíce zastoupené v zemské kůře.  Byl objeven roku 1825 dánským fyzikem Hansem Christianem Oerstedem.  Jeho výroba patřila do nedávné doby k velmi obtížným procesům, protože elementární hliník ( hornina bauxit ) nelze jednoduše metalurgicky vyredukovat z jeho rudy jako např. železo koksem ve vysoké peci.  Až zvládnutí průmyslové elektrolýzy taveniny kovových rud umožnilo současnou výrobu čistého hliníku.

Hliník však není ideálním materiálem na obrábění, proto dalším bádáním v roce 1906 Alfredem Wilmem v Německu byl objeven dural, materiál mnohokrát pevnější a tvrdší než hliník, díky tepelným zušlechťováním ( obvyklé složení slitiny je 90-96% % hliníku a 4–6 % mědi s menšími přísadami  hořčíku a manganu.)

.

drzak-pointace-web

.

Z onoho duralu, který se skvěle obrábí a je úžasně lehký, bylo vyrobeno zařízení, které spojuje fotografický a pointační dalekohled -  držák pointačního dalekohledu. Existuje spousta konstrukčních provedení, každý si může vybrat podle svých představ. V mém případě jsem se snažil navrhnout univerzální provedení s jednoduchou rychlou možností přestavby pro naklápěcí variantu, která se mi nejvíce zamlouvala. Držák má pro obě polohy dvojité jištění, aby nedocházelo k nečekaným změnám. Pro pohyby je možné silové doladění. U dalekohledů  mám připraveny rozteče šroubů pro jakoukoli kombinaci. Postup výroby nechám opět na Vás.

  • Váha 0,340 kg
  • Celé z duralu
  • Výška 50mm

Upozorňuji – všechny výkresy jsou  pracovní  v měřítku 1:1. Na web je neupravuji, jen dopisuji tužkou detaily, které byste měli vědět.

Výkresy v zipu na staženi.

Držák pointace Držák pointace2005

.

Astro-tipy pro výrobu a opravy

.