Křivky astro v Adobe Photoshop | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Křivky astro v Adobe Photoshop

Křivky graficky vyjadřují změnu v obraze  – v  tomto případě jde o změny jasu (světlost, tmavost a kontrast).  Lineární křivka ( pod 45°)  je základem původního obrazu a jakákoliv změna na přímce už vytvoří i změnu v různých částech obrazu. Křivky lze použít lineární (přímka) a nelineární. V grafu jsou křivky čtyři:

  • RGB
  • R- červená
  • G – zelená
  • B – modrá

Úpravy křivek nebo taky jinak,  tahání za nitě, lze provádět jednoduše – pouze jednou křivkou RGB. Složitěji – třemi křivkami, tzn.. po kanálech ( R- G- B ) nebo ještě více složitěji – čtyřmi křivkami tzn. po kanálech (R-G-B) a ještě křivkou společnou RGB. Další základní informace najdete na  Křivky v Adobe Photoshop.

Pravdou zůstane, že tahání za nitě v astrofotografii je o proti klasické fotografii jemnější a cílenější – jedná se spíše o titěrné popotahování za nitky . Křivky jsou relativně stejné, liší se pouze v provedení  -  s větším důrazem na přesnost snímaných bodů. Pochopitelně, všechny křivky se mohou dále rozvíjet.

Tak se jdem podívat dolů – na ten „zázrak“, co jsem vytvořil.

Křivky astro

.