Nastavení fotoaparátu pro astrofotografii | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Nastavení fotoaparátu pro astrofotografii

Častý problém astrofotografie – šum v obraze. Asi bych měl nazvat článek jinak, byl by výstižnější – boj s větrnými mlýny. Článek nebude návodem, jak řešit tuto situaci, ale jen takovým zamyšlením, jaké nástrahy nás mohou potkat při expozici astrofotografie a jakou pomoc nabízí fotoaparát Canon. Možnosti nastavení u Canonu :

 • Potlačení šumu při vysokém nastavení citlivosti ISO
 • Potlačení šumu dlouhé expozice

Protože v klasické fotografii moc dlouhé expozice nepoužívám, testy zavedu pouze na astrofotografii, kde se bez dlouhých expozic neobejdeme.

Potlačení šumu při vysokém nastavení citlivosti ISO

Vyzkoušel jsem všechny možnosti nastavení při vysoké citlivosti ISO :

 • 0-Standard
 • 1-Nízká
 • 2-Silná
 • 3-Zakázat

Výsledek přímého použití snímku Raw bez efektu. Nastavuji  3- Zakázat.

Potlačení šumu dlouhé expozice

Další testy jsem provedl v nastavení šumu dlouhé expozice. Tady jsou tři možnost:

 • 0-Vypnuto
 • 1-Auto
 • 2-Zapnuto

Už v samotném návodu Canonu je poznámka, cituji : při citlivosti ISO 1600 a vyšší může být šum při nastavení 2-Zapnuto výraznější, než při nastavení 0-Vypnuto nebo 1-Auto. Souhlasím a při testech astrofotografie bych hodnotu posunul ještě níže – z ISO 1600 na ISO 800, protože změny jsou už zde. Co tedy použít?

Tady asi bude každá rada vcelku k ničemu, protože je spousta faktorů, které šum ovlivňují a pokaždé jsou v jiné kombinaci – počasí(obloha), světelné znečištění, teplota okolí a teplota čipu atd. atp. Osobně řeším situaci jednoduše:

 • První expozice, použiji : 0-Vypnuto
 • Zkontroluji expozici a rozhodnu
 • Šumu málo, pokračuji : 0-Vypnuto
 • Šumu hodně, nastavím : 2-Zapnuto ( 1-Auto nedávám)

Neštěstím je nastavení 2-Zapnuto. Z návodu cituji : Při nastavení 1-Auto a 2-Zapnuto může proces potlačení šumu trvat stejně dlouho jako expozice. Tady mám problém, pro časovou tíseň bych rád udělal maximum expozic, při špatné konstalaci počasí(oblohy) jsem však omezen, tzn. z časů 11×10min, celkově 110min se expozice zdvojnásobí a časově protáhne na 220min. Otázka zní, co je lepší?

Udělat 22×10min expozic bez úpravy šumu v nastavení (velký počet expozic částečně šum odbourá) nebo 11×10min nastavit na 2-Zapnuto a spokojit se s malým počtem expozic? I tady není rozhodnutí na 100% – u možnosti 0-Vypnuto se počasí(obloha) změní a šumu během noci v obraze přibude. A naopak  u nastavení 2-Zapnuto se počasí(obloha) změní k lepšímu a přijdu zbytečně o polovinu expozic.

 • Z toho plyne – jsou jen šťastná a nešťastná rozhodnutí. Na astrofotografii je právě tohle krásné a zajímavé, děláte stále kompromisy a když už si myslíte, že jste je překonaly, objeví se něco jiného – jste zase tam, kde jste byli předtím.

Nastavení fotoaparátu

.