Objekty v obraze vrstvou | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Objekty v obraze vrstvou

Upravit celé optické pole fotoaparátu do přijatelného vzhledu se zvýrazněným objektem – je trochu složitější. Každý obrázek je jiný, přesto  základ dělám vždycky stejně.  Další úpravy jsou o představivosti, kam až obrázek posunu. Možná by článku slušel nadpis jiný, třeba :

  • kam až je možné se v astrofotografii prokousat.

Zdržím se dalších komentářů a nechám hovořit jen kombinace obrázků, které jsou upraveny technikou Astro-Juste až v konečné fázi  KAL-CELEK a KAL-CELEK s jasem ( po sloučení  KAL-POZADÍ a KAL-OBJEKT). V tomto případě  jsem pro sloučení zvolil  procenta horní vrstvy  KAL-CELEK s jasem, kterou je možné tažením běžce upravit tak, aby  prolínání ( spojení ) se spodní  vrstvou bylo co nejoptimálnější.. Připravím ještě postup s maskou, kde ukážu, jak postup vypadá v obrazeDetaily v obraze  maskou.

Jen okrajově, vysvětlím zkratky.

  • TRAdiční - moje představy podání
  • EXperiment – úmyslně přehnané podání jasem
  • EXTRA – TRAadiční s EXperimentem,  spojení  EXTRA … hm, ale dalo by se ještě tu a tam zase vylepšit – je to jen ilustrační ukázka…
  • Suma, sumárum – obrázek snad není nikdy hotový, stále by šlo něco vylepšovat…
Objekty v obraze vrstvou ukázka

Na aktualizacích konečná verze TRA – IC 5146 Cocoon.  Detaily v galeriii  mlhoviny. Barnard 168 je  zde.

.