Obsah informací | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Obsah informací

Nenapadlo mě na začátku, že se mi Informace rozrostou do několika skupin -  upravuji přehledy článků a nechávám obsah informací otevřený, aby bylo snadnější vyhledávání.

Měření světelného znečištění

Praktické informace

Výsledky a srovnání

Výkresy pro astrotechniku

Foto-zpracování pomocí akcí do Adobe Photoshop

Naskenované postupy z DSS a Astro-Juste v Adobe Photoshop -  Nové

Astro-zpracování pomocí akcí do Adobe Photoshop

Ukázky zpracování astrofotografie

Zamyšlení

Po webu a internetu

.