Technika Foto-Juste 12 s návodem | AstroFoton.cz
zpět

Zpět na informace

Technika Foto-Juste 12 s návodem

Jsem rád, že práce při zpracování obrázků  Technikou Foto-Juste řady 12 s  nástrojem Nástroj štětec / BrushTool se líbí -  zájem mě opravdu potěšil, děkuji.  Podrobnější informace posledních změn si můžete přečíst na historie Foto-Juste. Na konci příspěvku jsou akce na staženi.

Technika Foto-Juste, poslední verze 12.20 obsahuje :

00. Kalibraceúprava barevného prostoru, velikosti v rozlišení a korekce barev obrázku
Nastavení : Barevný prostor sRGB ( web ) nebo Adobe RGB ( tisk ). Velikost upravuji  5000×3333 v rozlišení 300 a hloubkou 16bitů (8bitu stačí). Pro korekci barev si nastavíte kapátka otevřením  Obraz-Přizpůsobení-Křivky a poklepete na kapátka

  • levé             – bílý     bod R245-G245-B245
  • pravý          – černý bod R10-G10-B10
  • prostřední – šedivý bod R126-G126-B126
  • jakékoliv kapátko myší posunete do obrázku a myší pravým otevřete roletu s body v kapátku – kliknete na průměr 5×5.
  • Nástroje jsou nastaveny  – klik OK a můžete se pustit do kalibrace. 

Nástroj     : v křivce kapátkem bílý bod, expozici, kapátkem černý bod a popř. šedivý

00. Sloučení 00sloučí kalibraci do jedné vrstvy KAL.

01. Stíny – světla úprava pro světla, křivky ve skupině otevřené
Nastavení :  křivky
Nástroj : štětec

02. Světla- stíny - úprava pro stíny, křivky ve skupině otevřené
Nastavení :  křivky
Nástroj :  štětec

03. HDR - vylepšení dynamiky obrazu nebo jiný styl obrázku (světlo-stíny v 32 bitech)
Nastavení :  Metoda – vyberete lokální přizpůsobení.  Záře okraje – Poloměr velikosti lokálního jasu / Síla - dvou bodů a vzdálenost rozdělení bodů / Tón a detaily – dynamika obrazu / Barvy -  Živost, intenzita jemných barev a Sytost -  sytost  barev / Křivka tónování a histogram – hodnoty světlosti s diagramem.  Doporučuji zkoušet, každý obrázek je jiný. Pozor – akce pouze pro APCS5
Nástroj : štětec

04. TMSVtmavá a světlá
Nastavení :  žádné
Nástroj :  štětec

05. Horní propust filtr se zvýrazněním detailů
Nastavení :  čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

06. J+K - jas a kontrast
Nastavení :  čís. hodnoty
Nástroj :  štětec

07. ROZO - rozostření
Nastavení :  čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

08. ROZOO - rozostření objektivu
Nastavení :  čís. hodnoty
Nástroj :  štětec

09. DOO - doostřit
Nastavení :  čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

10.VYHSvyhlazení
Nastavení :  čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

11. ŠUMšum
Nastavení : čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

12. ODBA - odbarvit
Nastavení : žádný
Nástroj :  štětec

13. B+W - černobílý obrázek
Nastavení : čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

14. BAR - barva
Nastavení : křivky a čís.hodnoty
Nástroj :  štětec

14. sloučení  14 - sloučí více vrstev

15. Přechodový filtr možnosti různých úprav
Nastavení : naskočí  Výplň přechodem – poklepat na Přechod – Přednastaveno – Popředí do průhlednosti atd.  Posuvník, jezdec je na 50%, určuje hranici změny / Krytí je nastaveno na 0%, zkuste přidat, bude sytější. .. Hotovo? Klikáte jen – OK – OK.  Naskočí ještě Selektivní barva, kterou nemusíte použít (Odstranit vrstvu),  přednastavena – šedivá – C15% – M70% -  Y0% -  K+60%.  Budete- li si přát Masku, tak  viz. Aktivace Masky.

16. Infračervené světlo
Nastavení : čís. hodnoty.  Po sloučení, ještě masku ? – viz. Aktivace Masky

17. Bicolor – spojení dvou barev
Nastavení : čís. hodnoty a křivky. Prolnutí a krytí mezi obrázky (vrstvami) si můžete vyzkoušet sami. Vše připraveno pro vložení obrázků.
Nástroj :  štětec

18. Tricolorspojení tří barev
Nastavení : čís. hodnoty a křivky. Prolnutí a krytí mezi obrázky (vrstvami) si můžete vyzkoušet sami. Vše připraveno pro vložení obrázků.
Nástroj : štětec

19. Fotomontáž spojení dvou obrázků
Nastavení : čís. hodnoty a křivky. Po vložení a naladění obrázků budete pokračovat akcí 20. Fotomontáž – Maska.
Postavení vrstev je zajímavé i tím, že je možné stále vzhled upravovat, aby kombinace obrázků byla akorát.
Nástroj :  štětec

20. Fotomontáž – Maska
Nastavení : maska. Klasický štětec Vás dovede k Vaši představě spojení obrázků – stále budou obrázky pod kontrolou a stále je možné vzhled upravovat.
Nástroj : štětec

Pozor : následující akce 21 a 22 jsou v barevném režimu Lab, převod z RGB chvíli potrvá. Nezapomeňte po dokončení akcí barevný režim Lab vrátit zpět na RGB. Postup :

  • Obraz – Režim – barvy Lab  změnit na barvy RGB.

21. LABBAbarva Lab, sytější barvy
Nastavení : křivky, otevřete Kanál „a“ úprava křivkou zelená a purpurová – otevřete Kanál „b“ úprava křivkou modrá a žlutá.
Nástroj :  štětec

22. LABDO - doostřit v Lab
Nastavení : čís. hodnoty,  perfektní doostření v kanálu L- světlost.
Nástroj :  štětec

23. Bez rámu – uložení Web - uloží  dokument – jeho kopii, originál zůstane na ploše otevřený
Nastavení : Velikost a kvalita obrázku pro uložení.
Nástroj :  žádný

24. Rám – uložení Web - uloží  dokument s rámečkem – jeho kopii, originál zůstane na ploše otevřený
Nastavení : Rámeček je v křiklavých barvách, aby bylo vidět, co si změníte. Upravíte šíři a barvu. Nakonec velikost a kvalitu obrázku pro uložení.
Nástroj :  žádný

Akce na staženi a aktivace na PC

  • Technika Foto-Juste se nahraje přímo do Adobe Photoshop
  • Akce na plochu svého PC aktivujete -  v horním řádku Adobe Photoshop

Okna – Akce. Vytvoří se okno – Akce. A ovládání? Funkce, jak v přehrávači. Akce na staženi – pro verzi AP-CZ :

Foto-Juste 12,20 CZ Foto-Juste 12,20 CZ2013

.

Dávejte si pozor

  • Pokud není bílý rámeček u Masky, budou zásahy v masce štětcem nefunkční, znovu aktivovat – kliknou na Masku.
  • Některé akce používají paměť schránky Ctrl-C a Ctrl-V, během procesu – schránku, prosím nepoužívat.

.

Co byste ještě měli vědět

Aktivace Masky – klávesu Alt držet -  myší kliknout ikonu dole u vrstev na čtvereček s kroužkem.
Deaktivace Masky ( vrstva bude funkční celoplošně) -  myší pravým – Odstranit masku vrstvy.
Aktivace Nástroj Štětec / BrushTool -  klávesou Ctrl-B.
Nastavení -  Nástroj Štětec  / BrushTool – Velikosti a Tvar nástroje v levém horním rohu, v řádku vedle Krytí 0-100%  – a ještě dál v řádku Hustota 0-100%. Příklad : Pokud je nastaven jezdcem třeba  jas/kontrast na vrstvě v hodnotě 10 a 10 jako maximum, tak krytí štětcem na hodnotu 10 a 10 (tedy 100%  zadání) je  hodnota pro vykrytí štětce 100%,  můžete být i 3x po 25%. Bude stačit třeba jen krytí 25% , tzn. použití 2,5 a 2,5  z nastavení jas / kontrast.
Nechtěné úpravy štětcem -  bílá kostička se změní na černou klávesou X a další úpravy děláte obráceně, vracíte vše zpět a opravujete, co se nepovedlo. Vyjímka je TMSV, pozor jen přes historii.
Vložení obrázku do připravené prázdné vrstvy pracovního dokumentu klasicky a bezpečně – Vybrání obrázku z jiného dokumentu / Výběr – Všechny / Úpravy – Kopírovat – Otevřete pracovní dokument – klikněte myší na okénko prázdné vrstvy rozbalené akce, označíte vrstvu ( na modrou ) / Upravit – Kopírovat a obrázek je tam. Nezapomeňte vybraný obrázek na jiném dokumentu upravit na Velikost totožnou s Velikostí  pracovního dokumentu (nastavuji  5000×3333 v rozlišení 300 a hloubkou 16bitů ).
Vložení obrázku do připravené prázdné vrstvy pracovního dokumentu klávesou - Vybrání obrázku z jiného dokumentu / Ctlr-A ( zrušit Ctrl-D) – Ctlr-C – Otevřete pracovní dokument – kliknete myší na okénko prázdné vrstvy, označíte vrstvu ( na modrou ) – Ctlr-V. Nezapomeňte vybraný obrázek na jiném dokumentu upravit na Velikost totožnou s Velikostí  pracovního dokumentu (nastavuji  5000×3333 v rozlišení 300 a hloubkou 16bitů ).
Sloučení vrstev – máte – li hotovo, tak myší pravým do vrstvy, kde se otevře roleta,  dole si můžete vybrat : Sloučit dolů ( sloučí vrstvu pod označením ( značená modrá ),  Sloučit viditelné ( všechny oči u vrstvy ),  Sloučit do jedné vrstvy ( sloučí vše na vrstvu Pozadí). Operace jdou vrátit přes Historii.

Masky

Změna denzity – výplně masky : Výplň masky lze nastavit posuvníkem Výplň k vybrané vrstvě ( značená modrá ). Hodnota výplně nižší než 100% – vrstva pod maskou bude viditelnější.
Prolnutí a krytí okrajů masky : Prolnutí umožňuje změkčení okrajů Masky na vybrané vrstvě ( značená modrá ). Hodnota Krytí nižší než 100% – úprava na vrstvě se zmírňuje, 0% – není žádná.
Zpřesnění okrajů masky : nastavení -  v Masce ( černé okénko ) myší pravým -  Zpřesnit okraje.

Zpřesnit okraje, naskočí okno :  Režim zobrazení - dávám radši přerušovanou čáru / Nástroj štětec Zpřesnit poloměr a Vymazat zpřesnění – dodatečné možné jemné úpravy / Inteligentní poloměr – upraví tvrdé a měkké okraje, pokud odznačíte kostičku, přesnější / Nastavit okraje :  Poloměr – velikost ohraničení / Vyhlazení - omezí nepravidelné oblasti v hladších obrysech / Prolnutí okrajů – rozostří přechodové body /  Kontrast - zvýšením kontrastu, ostřejší přechody / Posunout okraj - upraví se hranice přechodu /  Očištění barev – moc nepoužívám a když tak volím vždy v původní vrstvě, abych se mohl vrátit, nahradí barevné okraje barvou blízkých obrazových bodů / Míru velmi opatrně. Změnu vidět pouze v režimu zobrazení Odkrýt vrstvu. Doporučuji zkoušet, každý obrázek je jiný. Podrobnější postup  s maskou v praxi pro expozice ve dvou vrstvách je na Nástroj štětec / BrushTool s Maskou.

.